Formulär

Fyll i formuläret här nedan eller skriv ut och skicka in blanketten här intill.

Vi behandlar alltid den information som våra kunder lämnar till oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt.

I och med skickat förmulär ger ansökande sitt fulla samtycke och godkännande enligt dataskyddsförordningen GDPR till att Fagersta Hem AB har full rätt att ta Kreditupplysningar och inhämta annan information som kan behövas i samband med en intresseanmälan eller ansökan, när du avser att ingå ett avtal med oss.
För att du ska kunna göra intresseanmälningar hos oss behöver vi få in och spara vissa uppgifter om dig. Intresseanmälningarna sparas, sorteras och lagras av Fagersta Hem AB i sex månader sedan rensas de bort, detta innebär att du bör förnya din íntresseanmälan minst var sjätte månad om intresse kvarstår. Om du vill göra någon ändring av tidigare lämnade uppgifter eller få dina uppgifter raderade kontakta oss på telefon 08-51 511 811.

 

Intresseformulär


  • Kryssa i det alternativ som verkar mest intressant.