Fyll i formuläret här nedan.
Vi behandlar alltid den information som våra kunder lämnar till oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt.

I och med skickat förmulär ger ansökande sitt fulla samtycke och godkännande enligt dataskyddsförordningen GDPR till att Fagersta Hem AB har full rätt att ta Kreditupplysningar och inhämta annan information som kan behövas i samband med en intresseanmälan eller ansökan, när du avser att ingå ett avtal med oss.
För att du ska kunna göra intresseanmälningar hos oss behöver vi få in och spara vissa uppgifter om dig. Intresseanmälningarna sparas, sorteras och lagras av Fagersta Hem AB i sex månader, detta innebär att du behöver förnya din íntresseanmälan efter sex månader om intresse kvarstår. Om du inte hör av dig kommer du automatiskt att plockas bort. Om du vill göra någon ändring av tidigare lämnade uppgifter eller få dina uppgifter raderade kontakta oss på telefon 08-51 511 811.

Formulär

Intresseformulär


  • Kryssa i det alternativ som verkar mest intressant.