Fagerstahem.se är en portal med information för Fagersta Hem ABs samtliga hyresgäster.

Fagersta Hem ABs affärsfilosofi är att köpa och äga attraktiva hyreshus som människor vill bo i. Vi strävar efter att vara en pålitlig och professionell partner under hela processen. Vår målsättning är att förvalta och förädla våra fastigheter under lång tid. Att äga fastigheter med nöjda hyresgäster som trivs med sitt boende är något vi värdesätter mycket högt.

Ansvaret som fastighetsägare och förvaltare innebär att alltid hålla god tillgänglighet och service gentemot våra hyresgäster. Arbetet innefattar bland annat driftplanering och optimering, hyresavtalsfrågor, om- och tillbyggnationer, uthyrningsfrågor, avtalsadministration, hyresaviseringar med mera. Fagersta Hem AB är ett oberoende företag med inriktning mot den svenska fastighetsmarknaden.

Fastigheter som tillgång kräver en aktiv förvaltning. Nära dialog med bl.a. hyresgäster och kreditgivare är därför viktiga aspekter i vårt arbete.

Genom egna resurser säkerställs den strategiska planeringen och driftoptimeringen av de fastigheter som ingår i vår förvaltning. Genom samarbeten med utvalda lokala entreprenörer säkerställs lokal närvaro samt regelbunden fastighetstillsyn och fastighetsförvaltning.

Våra investeringar är strukturerade med betoning på öppenhet, ansvarighet, likviditet och långsiktigt värdeskapande. Förutom avkastning mäter vi vår framgång genom vår förmåga att skapa mervärde bortom vårt investerade kapital såsom kundservice och kundvård.

Genom att lyssna på våra hyresgäster och använda våra resurser inom de områden som är mest efterfrågade vill vi skapa en aktiv process med de boende deltagare. Att bo hos oss skall vara att bo i en miljö där det finns goda möjligheter att göra sin röst hörd och påverka den riktning som vårt arbete tar, såväl löpande som i framtiden.