Boendeinformation

Information om ditt boende till dig som är hyresgäst hos oss. Här kan du hitta svar på dina frågor och få tips inför inflytt och utflytt.


Hur betalar jag hyran?
Vi skickar löpande ut hyresavier med förtryckt inbetalningsbelopp. Det går att betala in hyran via bank, internetbank eller via posten.

Som hyresgäst är du skyldig att betala hyra oavsett om du fått någon hyresavi eller inte. Kontakta oss om du inte fått någon hyresavi, så skickar vi ut en ny omgående. Utebliven hyresinbetalning eller sena betalningar kan innebära att du förlorar din hyresrätt. Har du problem med en hyresinbetalning, kontakta oss omedelbart.


Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar hyran i tid tar vi ut en förseningsavgift, och sedan även inkassoavgift om ärendet drar ut på tiden. Om vi vid upprepade tillfällen blir tvungna att använda inkassoföretag för att få in hyran riskerar du att bli av med lägenheten. Återkommande sena betalningar kan leda till att du mister ditt hyreskontrakt.


Inflyttning
När det är dags att byta bostad finns det mycket att tänka på. Nedan har vi försökt samla de viktigaste frågorna som vi brukar få, så att din flytt kan gå så smidigt som möjligt.


Tillträde
Lägenheten du flyttar till är besiktigad av oss och/eller vår fastighetsförvaltare. Du bör själv kontrollera din lägenhet så att allt är helt. Om något är trasigt eller skadat när du flyttar in bör du ta kontakt med oss inom skälig tid. 1 vecka brukar anses som skäligt.


Hemförsäkring
Vi utgår från att du som hyresgäst skaffar en hemförsäkring för dina privata tillhörigheter och lägenhetens innehåll. Fastighetens försäkring innefattar inte hyresgästens privata tillhörigheter utan endast fastigheten.


Sophantering
Sortera efter de anvisningar som finns i sophusen, se till att hålla rent och snyggt och att soporna är väl tillslutna. Grovsopor transporterar du själv till återvinningscentralen. Möjligheterna att ta emot olika sorters avfall varierar mellan våra fastigheter. Tänk på att respektera de rutiner som finns där du bor för att främja en ren och trevlig närmiljö! I en del fall finns möjlighet att ta emot tidningar & dyl. i speciella grovsoprum, i övrigt hänvisar vi till kommunens återvinningsstationer där du kan källsortera tidningar, kartong, glas, batterier mm.


Kabel TV
De flesta av våra lägenheter har tillgång till kabel-TV via det vanliga TV-uttaget. Ett basutbud med SVT 1, SVT 2, SVTB, Kunskapskanalen, TV4 samt ytterliga några kanaler brukar alltid finnas tillgängligt utan extra kostnad. Om du har kabel-TV i din fastighet kan du finna information om hur du beställer fler kanaler på den informationskanal som ingår i basutbudet. Kontakta fastighetsförvaltaren vid frågor om vilka återförsäljare som är knutna till fastigheten.


Bredband
Bredband innebär möjlighet till ständig uppkoppling mot internet utan trafikkostnad. I de flesta fall krävs ett särskilt modem som du hyr eller köper av operatören. Hyresgäster har möjlighet att teckna bredband via en eller flera återförsäljare i berörd ort. Om du är osäker på vilka möjligheter som finns hos dig, rekommenderar vi att du kontaktar din återförsäljares lokalkontor.

Bredband via telefonjacket kan användas av alla våra hyresgäster, och erbjuds idag av de flesta teleoperatörer. Maximal hastighet på uppkopplingen varierar vanligtvis mellan ca 0,5-24 Mbit per sekund beroende på var du bor. Kontakta en teleoperatör för mer information och för att teckna abonnemang.

Om du har tillgång till kabel-TV kan du också ha möjlighet att teckna bredbandsabonnemang via kabel-TV-nätet. För att få information om priser, tillgänglighet och abonnemang kontaktar du din kabel-TVoperatör.


Persienner
Persienner ingår inte i våra lägenheter. Däremot händer det att den som flyttar väljer att lämna kvar persiennerna. Har du någon persienn som är trasig eller går sönder vänder du dig till en persiennfirma. Det gäller även markiser. Saknar lägenheten persienner är det tillåtet att montera persienner i lägenheten. Däremot är det viktigt att monteringen görs på ett fackmannamässigt sätt, och tänk på att du själv betalar alla åtgärder.


Brandvarnare
Brandvarnare räddar liv. Alla lägenheter är utrustade med brandvarnare. Du som hyresgäst ansvarar själv för att den fungerar. Därför är det viktigt att du provar den regelbundet och byter batteriet vid behov. .

Om det börjar att brinna, ring omedelbart 112 och begär brandkåren. Håll dörrar och fönster stängda för att hindra att elden sprids. De vanligaste brandorsakerna i ett hem är elektriska fel, torrkokning och levande ljus.


Invändig renovering
Målning och tapetsering som utförs på ett fackmannamässigt sätt är tillåten utan Fagersta Hem AB medgivande. Tänk på att du måste återställa allt om du väljer färger som inte en kommande hyresgäst kan tänkas vilja ha. Det är även tillåtet att sätta upp valfritt antal tavlor, speglar och andra väggbeklädnader.

Det är dock inte tillåtet att ändra planlösningen, exempelvis genom att ta bort dörrar eller slå in väggar. Återställning av eventuell renovering som inte utförts på ett fackmannamässigt sätt eller vid användning av ej godtagbara färgval, debiteras hyresgästen vid avflytt.


Hushållsmaskiner
Installation av diskmaskin, tvättmaskin och annan motsvarande utrustning kräver tillstånd från hyresvärden. Annars måste ingreppet återställas vid avflyttning, vilket innebär en ytterligare kostnad för dig som hyresgäst. I de lägenheter som är förberedda för disk- och/eller tvättmaskin är det tillåtet att montera in hushållsmaskiner. Se till att det blir utfört av en fackman.

Ev. skador på lägenheten som kan kopplas till egna installationer kommer krävas av hyresgästen. Ta alltid kontakt med Fagersta Hem före installation.


Parabolantenn
Enligt allmänna fastighetsrättsliga principer får en hyresgäst inte, utan hyresvärdens tillstånd, montera fast en parabolantenn eller andra föremål på fastighetens balkong, fasad eller fönster, eftersom skador och olägenheter kan uppstå. Du får däremot placera en parabolantenn inne på balkonggolvet på en flyttbar ställning eller liknande, under förutsättning att parabolantennen inte till någon del befinner sig utanför balkongräcket eller riskerar att ramla ner från balkongen. Ta alltid kontakt med Fagersta Hem innan du sätter upp en parabol eller liknande.


Att tänka på
Du kan bli ersättningsskyldig för slitage utöver det normala, samt vid extrema färg- och materialval som måste återställas vid avflytt. Var därför gärna försiktig när du möblerar om och renoverar själv. Kontakta Fagersta Hem AB i förväg om du har några frågor.


Uppfästning
Använd rätt typ av fästkrokar när du hängar upp tavlor, så att tapet och vägg skadas så lite som möjligt. Ta ned spik och krokar från väggarna när du flyttar.


Våtutrymmen
Det är inte tillåtet att borra eller spika i badutrymmen eller andra utrymmen där man skadar tätskiktet.


Andrahandsuthyrning
För att få hyra ut din lägenhet i andra hand krävs tillstånd från hyresvärden. Se därför till att du lämnar din ansökan till Fagersta Hem AB minst en månad innan du vill börja hyra ut din lägenhet, och kontakta oss om du behöver mer information. Tänk på att det fortfarande är du som är ansvarig för lägenheten, även om du hyr ut den i andra hand. Du är alltså ansvarig för alla kostnader som kan uppkomma vid eventuella skador och uteblivna hyresinbetalningar, och kan även mista rätten till lägenheten. Telefonnummer till fastighetsförvaltare och Fagersta Hem finner du under fliken "kontakt".


Uppsägning, uppsägningstid & flytt
Uppsägningen görs skriftligt och skickas till Fagersta Hem. Det går bra med ett vanligt undertecknat brev eller en standard blankett från Internet eller liknande. Glöm inte att skriva under.

Normalt är uppsägningstiden 3 månader, men kontrollera alltid på ditt hyreskontrakt för säkerhets skull. Tänk på att den månad som du säger upp lägenheten inte ingår i uppsägningstiden. Det innebär att om du säger upp lägenheten i januari så kommer avflyttningsdagen att bli den 30 april. Du kommer således att vara ansvarig för lägenheten och debiteras hyra till och med april månad.

Uppsägningen måste vara oss tillhanda senast före det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. Uppsägningen måste alltid ske skriftligt antingen via mail eller per post. När du sagt upp ditt kontrakt får du en bekräftelse och information om hur du skall gå till väga med resten av utflyttningen.

När du sagt upp ditt avtal med oss är du enligt lagen skyldig att låta oss visa din lägenhet för nya intressenter.


Besiktning
När en lägenhet sagts upp skall du kontakta din förvaltare för att bestämma tid för besiktning. Telefonnummer och e-postadress hittar du under din fastighet på vår kontaktsida. Då besiktningen genomförs skall all utrustning som hör till lägenheten finnas på plats, och alla mattor skall vara borttagna för att vi skall kunna inspektera golvytan. Observera att eventuella skador som döljs under besiktningen, debiteras i efterhand.


Flyttstädning
Du är som hyresgäst ansvarig för att lägenheten flyttstädas före avflyttning. Om lägenheten bedöms vara ostädad kommer vi att debitera dig för den rengöring som behövs.

Flyttstädning innebär att lägenheten och förrådets alla delar skall rengöras mycket noga. Detta inkluderar förutom normal städning att våttorka alla golv, tvätta alla fönster både in- och utvändigt, frosta av och rengöra både kyl och frys, rengöra spis och köksfläkt både in- och utvändigt, rengöra golvbrunn och toalett i badrummet grundligt samt att torka ur alla skåp i lägenheten både in- och utvändigt. Glöm heller inte att städa ur förrådet noga och avlägsna eventuella dekaler och andra ej fasta väggprydnader i både lägenhet och förråd.


Trygghet & säkerhet
Fagersta Hem arbetar aktivt med att förbättra säkerheten för alla våra hyresgäster. Bland annat ser till att alla utrymmen i fastigheterna används på ett korrekt sätt för att minimera brandrisken och vi installerar lampor för att lysa upp mörka områden. Vi vet att själva intrycket av en välvårdad fastighet minimerar risken för skadegörelse och försöker hålla det snyggt och prydligt vid våra fastigheter.

Fagersta Hem försöker också fånga upp de tips och önskemål vi får från dig som hyresgäst. Genom att tillsammans se efter närmiljön och hjälpa varandra, skapar vi en både tryggare och trivsammare atmosfär för alla. Skriv gärna till oss om du vill tipsa oss om vad som kan bli bättre just där du bor. Kontaktuppgifter finner du under kontakt.


Trivselregler
Att komma överens med, och respektera sina grannar, är viktigt för att alla ska trivas med sitt boende. Här följer några övergripande regler som gäller för Fagersta Hems fastigheter.


Oljud & fest
Det som är musik för dig kan mycket väl vara oljud för andra, så tänk på att ta hänsyn till dina grannar. Det är framförallt viktigt att dämpa musik, piano och ljudet från TV:n kl 22.00-07.00 då det skall vara lugnt i fastigheten. Lagen är sträng när det gäller upprepade eller allvarliga störningar. Den som stör sina grannar och inte ändrar sitt beteende riskerar att bli uppsagd från lägenheten. Som hyresgäst är Du ansvarig för att de personer som besöker Din lägenhet inte stör dina grannar. Förvarna dessutom gärna dina grannar om du planerar en fest, sätt t ex upp en lapp i trapphuset.


Skadedjur
Det är viktigt att hålla lägenheten städad för att undvika skadedjur. Om du ändå skulle drabbas skall du kontakta vår fastighetsförvaltare omgående, telefonnummer finns under vår kontaktsida.


Trapphusen
Trapphusen är viktiga utrymningsvägar om en brand skulle inträffa. Dessa skall därför hållas fria från möbler, cyklar och barnvagnar. Rena trapphus minskar också själva uppkomsten av bränder. Det är inte tillåtet att röka i trapphusen, något som gäller för alla allmänna utrymmen i fastigheterna.

Var noga med att plocka upp reklamblad och annat skräp efter dig i trapphuset. Då ser det trevligare ut och det blir trivsammare för alla boende.


Tvättstuga
Se till att städa ordentligt efter dig när du tvättat klart, och respektera i övrigt de regler som finns uppsatta i tvättstugan.


Förrådsutrymmen
De flesta av våra lägenheter har tillgång till ett förrådsutrymme som vi gärna ser att du använder. Det är dock inte tillåtet att ställa möbler och andra tillhörigheter längs med väggar eller i andra allmänna utrymmen. Förutom brandrisken behövs plats för att kunna använda förråden på bästa sätt i övrigt. Var dessutom noga med att stänga alla dörrar efter dig.


Mattor & sängkläder
När du piskar eller dammar dina mattor och sängkläder så gör du det vid våra piskställningar - inte från egen balkong eller fönster.


Hundar & katter
Är du hundägare utgår vi från att Du har kontroll på ditt husdjur. Naturligtvis rastar Du inte ditt husdjur inom vårt område.


Rättigheter & skyldigheter
· För att alla ska trivas, är det viktigt att visa hänsyn och inte störa omgivningen.
· Skaka inte sängkläder och mattor från balkongen.
· Grilla inte på balkongen.
· Balkonglådor får sättas på insidan av balkongräcket, utan åverkan.
· Om du har husdjur, se till att de inte stör omgivningen. Plocka upp efter ditt husdjur samt håll det kopplat.
· Trafik med motorfordon på gångbanor får inte förekomma, utom vid flyttningar.
· Gräsmattor får inte köras på. Var försiktig när du cyklar på gångarna.
· För att förhindra/ försvåra brott lämna aldrig dörrar som ska vara låsta öppna.
· Uppmärksamma om någon obehörig uppehåller sig i källare, garage etc.

Du är som hyresgäst skyldig enligt hyreslagen att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten och bostadsområdet. Stör du som hyresgäst dina grannar, och inte upphör med detta efter tillsägning, riskerar du att bli uppsagd från din lägenhet. Tänk på att du även har ansvar för övriga familjemedlemmar och dina besökare.

Om du upplever att din granne stör, är det kanske så att grannen inte är medveten om att han stör dig. Därför är det bra om du själv tar en första kontakt med din granne. Om du inte vill ta denna kontakt bör du vända dig direkt till oss på Nordero och våra fastighetsförvaltare. Notera vilka tider du har blivit störd och vilken granne det handlar om. Förekommer allvarliga störningar under kvälls och nattetid ska du ringa vår jour. Observera att journummer enbart skall användas i nödfall, i annat fall debiteras kostnaden dig som hyresgäst.

Som hyresgäst ansvarar du för din lägenhet under hela kontraktstiden. För att undvika att du drabbas av onödiga kostnader den dag du flyttar ut, se till att du vårdar din lägenhet på bästa sätt.

Integritetspolicy för Fagersta Hem AB
Hantering av personuppgifter i FAGERSTA HEM AB Integritets och datapolicy.
Vi behandlar och hanterar alltid den information våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Denna integritets och datapolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Vilken information samlas in?

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress och telefonuppgifter
 • Kreditupplysning

Vem samlar in informationen?

 • Fagersta Hem AB. Dessa uppgifter delas ej med annan part.
 • Vi behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål och när vi har en rättslig grund att göra det?
 • För att förbereda, dokumentera, administrera och fullgöra avtal vi har med dig, samt i samband med intresseanmälningar att ingå i avtal med Fagersta Hem AB för hyra av bostad.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

 • Vi sparar dina uppgifter under avtalstiden. Därefter sparar vi uppgifterna i normalt sju år och sex månader enligt bokföringslagen.
 • Intresseanmälningar sparas och lagras normalt av Fagersta Hem AB i sex månader från inskickad anmälan.

Hur skyddar ni mina uppgifter?

 • Vi gör vårt bästa för att skydda dina uppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Det gör vi med både tekniska och organisatoriska åtgärder.
 • Vi strävar alltid efter att inte behandla fler uppgifter än nödvändigt.
 • Personuppgiftsbiträde ska alltid förbinda sig att upprätthålla en lämplig säkerhetsnivå och att vidta motsvarande skyddsåtgärder.

Vilka är mina rättigheter?

 • Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt till kontroll över dina egna uppgifter och få information hur vi behandlar uppgifter om dig.
 • Du kan kontakta oss på telefon 08-51 511 811 om du vill rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
 • Du kan också vända dig till oss om du vill ta bort någon eller alla dina personuppgifter. I sådant fall raderars dessa uppgifter.
 Visning

För att kunna bli aktuell för visning behöver du ha gjort en intresseanmälan.
Efter att ha varit på visning behöver du svara ja eller nej om du fortfarande är intresserad av bostaden. 
Svar lämnas via telefon inom 3 dagar från visning. Ett utebivit svar räknas som ett nej.

Om du svarat ja efter visning kommer kreditupplysning tas. Nödvändiga uppgifter hämtas in i från bland annat
arbetsgivare och tidigare hyresvärd.